Poskytnutí knihoven tvořící základ DAO v KOSapi

Added by Jakub Jirůtka about 9 years ago

Přináším další příspěvek do open-source komunity. Osamostatnil jsem základ tvořící vrstvu DAO v KOSapi-3.2 do samostatných znovupoužitelných knihoven commons-persistence a commons-hibernate.

  • commons-persistence obsahuje rozhraní a obecnou implementaci pokročilého generického DAO postavené na konceptu DAO Dispatcher.
  • commons-hibernate obsahuje implementaci tohoto DAO pro Hibernate a také HibernateUtils s několika pomocnými metodami. Dále abstraktní dekorátor pro Hibernate Criteria a rozšiřitelný dekorátor implementující návrhový vzor Návštěvník (Visitor pattern).

Později k tomu napíšu nějaký podrobnější popis, ale teď není čas. Nicméně kód je důkladně okomentovaný, takže zkušenější Javista by s tím neměl mít problém. Tento styl DAO se hodí spíše do větších projektů, kde je kladen důraz na rozšiřitelnost a modifikovatelnost i základních operací (z generického DAO) pro konkrétní specifické DAO.

Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu pod licencí LGPL.


Comments