Changelog » History » Version 6

Version 5 (Jakub Jirůtka, 04/11/2013 03:14 AM) → Version 6/19 (Jakub Jirůtka, 04/13/2013 05:08 PM)

h1. Přehled změn

h2. 2013-03-25

* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)

h2. 2013-04-08

* *! změna identifikátoru [[Branch]]* – místo kódu oboru použito ID (ukázalo se, že kód oboru nemusí být a není unikátní)
* přidán zdroj [[Teachers#GET-teachersusernameOrIdparallels|/teachers/{usernameOrId}/parallels]]

h2. 2013-04-09

* do [[Exam]] přidán atribut _termType_ odlišující zkouškový a zápočtový termín

h2. 2013-04-11

* do [[Student]] přidán atribut _studyTerminationReason_
* přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)