Main » History » Version 4

Version 3 (Jakub Jirůtka, 08/15/2011 11:01 PM) → Version 4/22 (Jakub Jirůtka, 08/16/2011 06:45 PM)

h1. Hlavní stránka

h2. O projektu

KOSapi poskytuje *aplikační rozhraní* aplikační rozhraní v podobě RESTful *webových služeb*, webových služeb, které zprostředkovává přístup k vybrané části dat z *KOSu*. KOSu. Umožňuje a podporuje vznik školních i studentských aplikací, které pro svou činnost vyžadují online aplikační přístup k datům souvisejícím s výukou. Odstraňuje nutnost zpracovávání exportů, neustálou duplikaci všech dat a potíže s jejich udržováním. Staví na osvědčených konceptech webu jakožto distribuovaného prostředí vzájemně provázaných informací.

Aktuálně jsou dostupné instance pro FEL(Fakulta elektrotechnická) a FIT(Fakulta informačních technologií), prakticky není problém spustit instance i pro další fakulty ČVUT. Provoz KOSapi technicky zajišťuje SVTI(Středisko vědecko-technických informací) FEL(Fakulta elektrotechnická), resp. IT oddělení FIT(Fakulta informačních technologií).

h2. Co tu najdete?

Na těchto stránkách najdete *dokumentaci* naleznete dokumentaci KOSapi-3, *bug tracking* _bug tracking_ a přehled novinek. Chcete-li zadat zadat požadavek nebo reportovat chybu, *přihlaste přihlaste se prosím svým loginem do KOSu* KOSu - ověřování probíhá proti LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) serveru "Usermap":https://usermap.cvut.cz. Heslo se přenáší přes šifrovaný kanál, nikdo k němu nemá přístup ani se neloguje. Pokud k tomu přesto nemáte důvěru, napište mi prosím na kosapi@feld.cvut.cz o založení lokálního účtu.

Dokumentaci starých verzí 1 a 2 naleznete na TODO

h2. Jak začít?

* Nejprve si pročtěte dokumentaci na této wiki. Pokud zde na některou otázku nenajdete odpověď, napište mi prosím "dotaz na podporu":https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/issues/new (předtím je nutné se přihlásit), příp. e-mail na kosapi@fel.cvut.cz.
* Na stránce [[Resources|RESTful zdroje]] najdete adresy jednotlivých zdrojů webové služby, podporované parametry, datové typy apod. Základní URI(Uniform Resource Identifier) KOSapi-3 pro FEL(Fakulta elektrotechnická) je https://kosapi.feld.cvut.cz/api/3/, pro FIT(Fakulta informačních technologií) https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/. Informace o autentizaci najdete na stránce o [[Security|zabezpečení]].
* Pokud narazíte na chybu, napište prosím "chybový report":https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/issues/new (předtím je nutné se přihlásit). Berte ovšem na vědomí, že služba je teprve ve fázi alfa testování. Nereportujte proto chyby u funkcionalit, ke kterým je v dokumentaci napsáno, že ještě nejsou dokončené.

h2. Upozornění

*KOSapi-3 je aktuálně ve stádiu alfa testování!* Zatím obsahuje pouze data z exportu Bílé knihy. V následujících týdnech dojde k napojení na databázi KOS a přidání dat z rozsahu rozvrhů.