Main » History » Version 3

« Previous - Version 3/23 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/15/2011 11:01 PM
doplněno info o alfa testování


Hlavní stránka

KOSapi poskytuje aplikační rozhraní v podobě RESTful webových služeb, které zprostředkovává přístup k vybrané části dat z KOSu. Umožňuje a podporuje vznik školních i studentských aplikací, které pro svou činnost vyžadují online aplikační přístup k datům souvisejícím s výukou. Odstraňuje nutnost zpracovávání exportů, neustálou duplikaci všech dat a potíže s jejich udržováním. Staví na osvědčených konceptech webu jakožto distribuovaného prostředí vzájemně provázaných informací.

Na těchto stránkách naleznete dokumentaci KOSapi-3, bug tracking a přehled novinek. Chcete-li zadat zadat požadavek nebo reportovat chybu, přihlaste se prosím svým loginem do KOSu - ověřování probíhá proti LDAP serveru Usermap. Heslo se přenáší přes šifrovaný kanál, nikdo k němu nemá přístup ani se neloguje. Pokud k tomu přesto nemáte důvěru, napište mi prosím na o založení lokálního účtu.

Dokumentaci starých verzí 1 a 2 naleznete na TODO

KOSapi-3 je aktuálně ve stádiu alfa testování! Zatím obsahuje pouze data z exportu Bílé knihy. V následujících týdnech dojde k napojení na databázi KOS a přidání dat z rozsahu rozvrhů.

Also available in: PDF HTML TXT