Main » Historie » Verze 2

« Předchozí - Verze 2/22 (rozdíl) - Další » - Aktuální verze
Jakub Jirůtka, 2011-08-15 22:59
doplněny základní informace


Hlavní stránka

KOSapi poskytuje aplikační rozhraní v podobě RESTful webových služeb, které zprostředkovává přístup k vybrané části dat z KOSu. Umožňuje a podporuje vznik školních i studentských aplikací, které pro svou činnost vyžadují online aplikační přístup k datům souvisejícím s výukou. Odstraňuje nutnost zpracovávání exportů, neustálou duplikaci všech dat a potíže s jejich udržováním. Staví na osvědčených konceptech webu jakožto distribuovaného prostředí vzájemně provázaných informací.

Na těchto stránkách naleznete dokumentaci KOSapi-3, bug tracking a přehled novinek.

Chcete-li zadat zadat požadavek nebo reportovat chybu, přihlaste se prosím svým loginem do KOSu - ověřování probíhá proti LDAP serveru Usermap. Heslo se přenáší přes šifrovaný kanál, nikdo k němu nemá přístup ani se neloguje. Pokud k tomu přesto nemáte důvěru, napište mi prosím na o založení lokálního účtu.

Dokumentaci starých verzí 1 a 2 naleznete na TODO

Také k dispozici: PDF HTML TXT