Main » History » Version 3

Version 2 (Jakub Jirůtka, 08/15/2011 10:59 PM) → Version 3/22 (Jakub Jirůtka, 08/15/2011 11:01 PM)

h1. Hlavní stránka

KOSapi poskytuje aplikační rozhraní v podobě RESTful webových služeb, které zprostředkovává přístup k vybrané části dat z KOSu. Umožňuje a podporuje vznik školních i studentských aplikací, které pro svou činnost vyžadují online aplikační přístup k datům souvisejícím s výukou. Odstraňuje nutnost zpracovávání exportů, neustálou duplikaci všech dat a potíže s jejich udržováním. Staví na osvědčených konceptech webu jakožto distribuovaného prostředí vzájemně provázaných informací.

Na těchto stránkách naleznete dokumentaci KOSapi-3, _bug tracking_ a přehled novinek.

Chcete-li zadat zadat požadavek nebo reportovat chybu, přihlaste se prosím svým loginem do KOSu - ověřování probíhá proti LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) serveru "Usermap":https://usermap.cvut.cz. Heslo se přenáší přes šifrovaný kanál, nikdo k němu nemá přístup ani se neloguje. Pokud k tomu přesto nemáte důvěru, napište mi prosím na kosapi@feld.cvut.cz o založení lokálního účtu.

Dokumentaci starých verzí 1 a 2 naleznete na TODO

*KOSapi-3 je aktuálně ve stádiu alfa testování!* Zatím obsahuje pouze data z exportu Bílé knihy. V následujících týdnech dojde k napojení na databázi KOS a přidání dat z rozsahu rozvrhů.