ThesesReviews » History » Version 6

Version 5 (Jakub Jirůtka, 04/25/2015 09:38 PM) → Version 6/7 (Jakub Jirůtka, 04/25/2015 09:39 PM)

h1. Posudky závěrečných prací

{{>toc}}

h2. GET /thesesReviews

Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/
* *Typ zdroje:* Atom Feed
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)


h2. POST /thesesReviews

Vytvoří posudek závěrečné práce.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews
* *Typ zdroje:* Atom Entry
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
* *Formáty:* application/atom+xml
* **Scope:** urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

h3. Podmínky

* Práce musí být ve stavu [[ThesisState|zadáno]] (@state = ASSIGNED@).
* Autor posudku musí být učitel, který je vedoucím nebo oponentem práce.
* Jeden učitel může k dané práci zadat nejvýše jeden posudek.

h2. GET /thesesReviews/{id}

Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}
* *Typ zdroje:* Atom Entry
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)


h2. GET /thesesReviews/{id}/file

Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
* *Formáty:* application/pdf
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)


h2. PUT /thesesReviews/{id}/file

Nahraje PDF soubor s posudkem.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
* *Formáty:* application/pdf
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)


h2. DELETE /thesesReviews/{id}/file

Smaže PDF soubor s posudkem.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
* *Scope:* urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)