Changelog » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 03/25/2013 01:51 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
6 1 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
7 1 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_