FAQ » History » Version 3

Jakub Jirůtka, 04/15/2012 02:26 PM

1 2 Jakub Jirůtka
h1. Často kladené dotazy (FAQ)
2 1 Jakub Jirůtka
3 2 Jakub Jirůtka
{{>toc}}
4 2 Jakub Jirůtka
5 2 Jakub Jirůtka
h2. Co znamená kód semestru?
6 2 Jakub Jirůtka
7 2 Jakub Jirůtka
Kód semestru má tvar _CYYS_, kde _C_ značí století (A = 20. století, B = 21. století), _YY_ dvojčíslí roku a _S_ semestr (1 = zimní, 2 = letní). Například zimní semestr roku 2010 se označuje B101.
8 2 Jakub Jirůtka
9 2 Jakub Jirůtka
h2. Jak je to s nulovými elementy?
10 2 Jakub Jirůtka
11 2 Jakub Jirůtka
Pokud je atribut prázdný (_null_), tak se příslušný element ve výstupu nevypíše.
12 2 Jakub Jirůtka
13 2 Jakub Jirůtka
h2. Proč zpracování prvního požadavku trvá 5-10 s, ale další už je okamžitý?
14 2 Jakub Jirůtka
15 2 Jakub Jirůtka
K tomuto někdy dochází při autentizaci proti LDAP. Zpoždění způsobuje spojení mezi serverem a LDAP databází.
16 3 Jakub Jirůtka
17 3 Jakub Jirůtka
h2. Kam se poděl export iCalendar? Bude i v nové verzi?
18 3 Jakub Jirůtka
19 3 Jakub Jirůtka
V aktuální verzi KOSapi-3 zatím není, ale brzy bude. Zatím můžete využít KOSapi-2, které iCalendar stále podporuje (viz "dokumentace":/old/calendars).
20 3 Jakub Jirůtka
21 3 Jakub Jirůtka
h2. Bude KOSapi-3 podporovat i formát JSON?
22 3 Jakub Jirůtka
23 3 Jakub Jirůtka
Výhledově s tím počítám, ale nemá to moc vysokou prioritu. XML je pro službu typu KOSapi lepší formát než JSON.