FAQ » History » Version 2

« Previous - Version 2/5 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/15/2011 10:34 PM


Často kladené dotazy (FAQ)

Co znamená kód semestru?

Kód semestru má tvar CYYS, kde C značí století (A = 20. století, B = 21. století), YY dvojčíslí roku a S semestr (1 = zimní, 2 = letní). Například zimní semestr roku 2010 se označuje B101.

Jak je to s nulovými elementy?

Pokud je atribut prázdný (null), tak se příslušný element ve výstupu nevypíše.

Proč zpracování prvního požadavku trvá 5-10 s, ale další už je okamžitý?

K tomuto někdy dochází při autentizaci proti LDAP. Zpoždění způsobuje spojení mezi serverem a LDAP databází.

Also available in: PDF HTML TXT