Harmonogram semestru » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 03/10/2015 08:15 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Harmonogram semestru
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Harmonogram fází semestru vzhledem ke stavovým parametrům v KOS.
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
h2. Parametry KOS
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
Přehled parametrů v tabulce @TNASTAVENI@, které řídí stavy KOSu.
8 1 Jakub Jirůtka
9 1 Jakub Jirůtka
* *AKTSEM*: Aktuální semestr, ve kterém probíhá výuka a klasifikace.
10 1 Jakub Jirůtka
* *AKTSEM2*: Druhý „aktuální“ semestr. Na FIT/FEL používáno pro přechodové období v novém semestru, kdy je ještě možné zapisovat klasifikaci do předchozího semestru.
11 1 Jakub Jirůtka
* *PRISEM*: Semestr, do kterého se vypisují předměty.
12 1 Jakub Jirůtka
* *PRISEM2*: Druhý semestr, do kterého se vypisují předmět. Používá se pouze na FS.
13 1 Jakub Jirůtka
* *SEMPROROZ*: Semestr, pro který se tvoří rozvrh a probíhá do něj zápis. Používá ho (asi?) pouze timetable.
14 1 Jakub Jirůtka
* *ZROTEVST*: Datum otevření rozvrhu pro studenty. Na FIT/FEL iniciuje spuštění procesu pro postupné připouštění studentů do rozvrhu na základě jejich průměru.
15 1 Jakub Jirůtka
* *ROZUZAVST*: Datum ukončení zápisu do rozvrhu pro studenty.
16 1 Jakub Jirůtka
* *STAVZAP*: Stav zápisu (viz níže).
17 1 Jakub Jirůtka
18 1 Jakub Jirůtka
h3. Stavy zápisu (STAVZAP)
19 1 Jakub Jirůtka
20 1 Jakub Jirůtka
# Předběžná nabídka předmětů (bez kapacity). [*NP*]
21 1 Jakub Jirůtka
# Předběžný zápis předmětů (objednávka studenta). [*PZ*]
22 1 Jakub Jirůtka
# Vypisování předmětů (s kapacitou). [*VP*]
23 1 Jakub Jirůtka
# Závazný zápis předmětů. [*ZZ*]
24 1 Jakub Jirůtka
# Zápisy uzavřeny. [*ZU*]
25 1 Jakub Jirůtka
26 1 Jakub Jirůtka
27 1 Jakub Jirůtka
h2. Harmonogram
28 1 Jakub Jirůtka
29 1 Jakub Jirůtka
h3. Začátek semestru
30 1 Jakub Jirůtka
31 1 Jakub Jirůtka
_První den nového semestru._
32 1 Jakub Jirůtka
33 1 Jakub Jirůtka
* Studenti si ještě mohou sami měnit rozvrh a prostřednictvím STO i skladbu předmětů.
34 1 Jakub Jirůtka
* Vyučující ještě mohou klasifikovat předměty z minulého semestru.
35 1 Jakub Jirůtka
36 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*
37 1 Jakub Jirůtka
<pre>
38 1 Jakub Jirůtka
AKTSEM = kód aktuálního semestru
39 1 Jakub Jirůtka
AKTSEM2 = AKTSEM - 1
40 1 Jakub Jirůtka
</pre>
41 1 Jakub Jirůtka
42 1 Jakub Jirůtka
h3. Uzavření klasifikace za minulý semestr
43 1 Jakub Jirůtka
44 1 Jakub Jirůtka
_Konec 1. týdne semestru (FIT)._
45 1 Jakub Jirůtka
46 1 Jakub Jirůtka
* Vyučující již nemohou klasifikovat předměty z minulého semestru.
47 1 Jakub Jirůtka
48 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
49 1 Jakub Jirůtka
<pre>
50 1 Jakub Jirůtka
AKTSEM2 = AKTSEM
51 1 Jakub Jirůtka
</pre>
52 1 Jakub Jirůtka
53 1 Jakub Jirůtka
h3. Zamknutí rozvrhů
54 1 Jakub Jirůtka
55 1 Jakub Jirůtka
_Konec 2. týdne semestru._
56 1 Jakub Jirůtka
57 1 Jakub Jirůtka
* Studenti už si nemohou měnit rozvrh a skladbu předmětů, ani přes STO (vyjma odůvodněných případů).
58 1 Jakub Jirůtka
59 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
60 1 Jakub Jirůtka
<pre>
61 1 Jakub Jirůtka
ROZUZAVST -> datum
62 1 Jakub Jirůtka
</pre>
63 1 Jakub Jirůtka
64 1 Jakub Jirůtka
h3. Vypisování nabídky předmětů pro příští semestr
65 1 Jakub Jirůtka
66 1 Jakub Jirůtka
_Týden před otevřením předběžných zápisů předmětů (FIT)._
67 1 Jakub Jirůtka
68 1 Jakub Jirůtka
* Katedry vypisují nabídku předmětů pro předběžné zápisy do příštího semestru.
69 1 Jakub Jirůtka
70 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
71 1 Jakub Jirůtka
<pre>
72 1 Jakub Jirůtka
PRISEM = AKTSEM + 1
73 1 Jakub Jirůtka
</pre>
74 1 Jakub Jirůtka
75 1 Jakub Jirůtka
h3. Otevření předběžných zápisů předmětů
76 1 Jakub Jirůtka
77 1 Jakub Jirůtka
_Typicky kolem 6. týdne semestru (FIT)._
78 1 Jakub Jirůtka
79 1 Jakub Jirůtka
* Studenti si předběžně zapisují předměty pro příští semestr.
80 1 Jakub Jirůtka
* Předběžné zápisy slouží pro zjištění zájmu o předměty, na základě něhož se pak nastaví jejich kapacita.
81 1 Jakub Jirůtka
* Studenti, kteří si předmět zapsali už předběžně, pak mají v závazných zápisech přednost.
82 1 Jakub Jirůtka
83 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
84 1 Jakub Jirůtka
<pre>
85 1 Jakub Jirůtka
STAVZAP = PZ
86 1 Jakub Jirůtka
</pre>
87 1 Jakub Jirůtka
88 1 Jakub Jirůtka
h3. Ukončení předběžných zápisů předmětů
89 1 Jakub Jirůtka
90 1 Jakub Jirůtka
_Typicky kolem 9. týdne semestru (FIT)._
91 1 Jakub Jirůtka
92 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
93 1 Jakub Jirůtka
<pre>
94 1 Jakub Jirůtka
STAVZAP = NP
95 1 Jakub Jirůtka
</pre>
96 1 Jakub Jirůtka
97 1 Jakub Jirůtka
h3. Začátek zkouškového období
98 1 Jakub Jirůtka
99 1 Jakub Jirůtka
_Po 13. týdnu semestru._
100 1 Jakub Jirůtka
101 1 Jakub Jirůtka
* V KOSu se s tímto mezníkem nijak nepracuje.
102 1 Jakub Jirůtka
103 1 Jakub Jirůtka
h3. Je připravený rozvrh pro příští semestr
104 1 Jakub Jirůtka
105 1 Jakub Jirůtka
_Typicky 1-2 týdny před závaznými zápisy předmětů._
106 1 Jakub Jirůtka
107 1 Jakub Jirůtka
* Rozvrháři kateder již připravili rozvrhy předmětů a alokace vyučujících pro příští semestr.
108 1 Jakub Jirůtka
* V timetable se zobrazuje rozvrh pro příští semestr.
109 1 Jakub Jirůtka
110 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
111 1 Jakub Jirůtka
<pre>
112 1 Jakub Jirůtka
SEMPROROZ = AKTSEM + 1
113 1 Jakub Jirůtka
</pre>
114 1 Jakub Jirůtka
115 1 Jakub Jirůtka
h3. Začátek závazných zápisů předmětů a otevření rozvrhu
116 1 Jakub Jirůtka
117 1 Jakub Jirůtka
_Typicky ve 1/3 zkouškového období._
118 1 Jakub Jirůtka
119 1 Jakub Jirůtka
* Studenti se (postupně) vpouští do tvorby rozvrhu. Mají předem zapsané předměty z předběžného zápisu, které mohou případně zrušit. Mohou si zapisovat nové předměty, pakliže je v nich volná kapacita (studenti z předběžných zápisů mají přednost).
120 1 Jakub Jirůtka
* Ode dne vpuštění do rozvrhu běží časový limit (na FIT 8 dní), do kterého si student musí nechat schválit zápis předmětů na STO. Pokud to neudělá, je mu rozvrh smazán. Po schválení zápisu už nemůže samostatně měnit skladbu předmětů, ale ještě si může měnit rozvrh.
121 1 Jakub Jirůtka
* Na jiných fakultách mohou být fáze otevření závazných zápisů předmětů (parametr @STAVZAP@) a otevření rozvrhů (parametr @ZROTEVST@) oddělené!
122 1 Jakub Jirůtka
123 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
124 1 Jakub Jirůtka
<pre>
125 1 Jakub Jirůtka
STAVZAP = ZZ
126 1 Jakub Jirůtka
ZROTEVST = aktuální datum
127 1 Jakub Jirůtka
ROZUZAVST = datum konce 2. týdne příštího semestru
128 1 Jakub Jirůtka
</pre>
129 1 Jakub Jirůtka
130 1 Jakub Jirůtka
h3. Konec semestru
131 1 Jakub Jirůtka
132 1 Jakub Jirůtka
_Oficiálně ke konci posledních úředních hodin aktuálního semestru (FIT)._
133 1 Jakub Jirůtka
134 1 Jakub Jirůtka
* Studenti musí mít schválený zápis do dalšího semestru, jinak jim studium ukončeno.
135 1 Jakub Jirůtka
* Studenti už si nemohou sami měnit skladbu zapsaných předmětů (pouze před STO), ale ještě si mohou sami měnit rozvrh.
136 1 Jakub Jirůtka
* Na FEL se parametry @STAVZAP@ někdy mění až v prvních pár dnech nového semestru!
137 1 Jakub Jirůtka
138 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
139 1 Jakub Jirůtka
<pre>
140 1 Jakub Jirůtka
STAVZAP = ZU
141 1 Jakub Jirůtka
</pre>