Harmonogram semestru

Harmonogram fází semestru vzhledem ke stavovým parametrům v KOS.

Parametry KOS

Přehled parametrů v tabulce TNASTAVENI, které řídí stavy KOSu.

 • AKTSEM: Aktuální semestr, ve kterém probíhá výuka a klasifikace.
 • AKTSEM2: Druhý „aktuální“ semestr. Na FIT/FEL používáno pro přechodové období v novém semestru, kdy je ještě možné zapisovat klasifikaci do předchozího semestru.
 • PRISEM: Semestr, do kterého se vypisují předměty.
 • PRISEM2: Druhý semestr, do kterého se vypisují předmět. Používá se pouze na FS.
 • SEMPROROZ: Semestr, pro který se tvoří rozvrh a probíhá do něj zápis. Používá ho (asi?) pouze timetable.
 • ZROTEVST: Datum otevření rozvrhu pro studenty. Na FIT/FEL iniciuje spuštění procesu pro postupné připouštění studentů do rozvrhu na základě jejich průměru.
 • ROZUZAVST: Datum ukončení zápisu do rozvrhu pro studenty.
 • STAVZAP: Stav zápisu (viz níže).

Stavy zápisu (STAVZAP)

 1. Předběžná nabídka předmětů (bez kapacity). [NP]
 2. Předběžný zápis předmětů (objednávka studenta). [PZ]
 3. Vypisování předmětů (s kapacitou). [VP]
 4. Závazný zápis předmětů. [ZZ]
 5. Zápisy uzavřeny. [ZU]

Stav NP na FIT nepoužíváme, nemá na nic vliv. Dříve se používal k vymezení období, kdy katedry mohly vypsat pro nový semestr nabídku předmětů. Ukázalo se, že je to moc omezující, takže katedra teď může vypsat další předmět kdykoli, i do AKTSEM uprostřed semestru (například předmět s blokovou výukou).

Harmonogram

1. Začátek semestru

První den nového semestru.

 • Studenti si ještě mohou sami měnit rozvrh a prostřednictvím STO i skladbu předmětů.
 • Vyučující ještě mohou klasifikovat předměty z minulého semestru.

Parametry:

AKTSEM = kód aktuálního semestru
AKTSEM2 = AKTSEM - 1

2. Uzavření klasifikace za minulý semestr

Konec 1. týdne semestru (FIT).

 • Vyučující již nemohou klasifikovat předměty z minulého semestru.

Parametry::

AKTSEM2 = AKTSEM

3. Zamknutí rozvrhů

Konec 2. týdne semestru.

 • Studenti už si nemohou měnit rozvrh a skladbu předmětů, ani přes STO (vyjma odůvodněných případů).

Parametry::

ROZUZAVST -> datum

4. Vypisování nabídky předmětů pro příští semestr

Týden před otevřením předběžných zápisů předmětů (FIT).

 • Katedry vypisují nabídku předmětů pro předběžné zápisy do příštího semestru.

Parametry::

PRISEM = AKTSEM + 1

5. Otevření předběžných zápisů předmětů

Typicky kolem 6. týdne semestru (FIT).

 • Studenti si předběžně zapisují předměty pro příští semestr.
 • Předběžné zápisy slouží pro zjištění zájmu o předměty, na základě něhož se pak nastaví jejich kapacita.
 • Studenti, kteří si předmět zapsali už předběžně, pak mají v závazných zápisech přednost.

Parametry::

STAVZAP = PZ

6. Ukončení předběžných zápisů předmětů

Typicky kolem 9. týdne semestru (FIT).

Parametry::

STAVZAP = VP

7. Začátek zkouškového období

Po 13. týdnu semestru.

 • V KOSu se s tímto mezníkem nijak nepracuje.

8. Je připravený rozvrh pro příští semestr

Typicky 1-2 týdny před závaznými zápisy předmětů.

 • Rozvrháři kateder již připravili rozvrhy předmětů a alokace vyučujících pro příští semestr.
 • V timetable se zobrazuje rozvrh pro příští semestr.

Parametry::

SEMPROROZ = AKTSEM + 1

9. Začátek závazných zápisů předmětů a otevření rozvrhu

Typicky ve 1/3 zkouškového období.

 • Studenti se (postupně) vpouští do tvorby rozvrhu. Mají předem zapsané předměty z předběžného zápisu, které mohou případně zrušit. Mohou si zapisovat nové předměty, pakliže je v nich volná kapacita (studenti z předběžných zápisů mají přednost).
 • Ode dne vpuštění do rozvrhu běží časový limit (na FIT 8 dní), do kterého si student musí nechat schválit zápis předmětů na STO. Pokud to neudělá, je mu rozvrh smazán. Po schválení zápisu už nemůže samostatně měnit skladbu předmětů, ale ještě si může měnit rozvrh.
 • Na jiných fakultách mohou být fáze otevření závazných zápisů předmětů (parametr STAVZAP) a otevření rozvrhů (parametr ZROTEVST) oddělené!

Parametry::

STAVZAP = ZZ
ZROTEVST = aktuální datum
ROZUZAVST = datum konce 2. týdne příštího semestru

10. Konec semestru

Oficiálně ke konci posledních úředních hodin aktuálního semestru (FIT).

 • Studenti musí mít schválený zápis do dalšího semestru, jinak jim studium ukončeno.
 • Studenti už si nemohou sami měnit skladbu zapsaných předmětů (pouze před STO), ale ještě si mohou sami měnit rozvrh.
 • Na FEL se parametry STAVZAP někdy mění až v prvních pár dnech nového semestru!

Parametry::

STAVZAP = ZU

Also available in: PDF HTML TXT