Harmonogram semestru » History » Version 4

Jakub Jirůtka, 03/11/2015 04:48 PM
opravy na základě mailu od I. Halašky

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Harmonogram semestru
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Harmonogram fází semestru vzhledem ke stavovým parametrům v KOS.
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
h2. Parametry KOS
6 1 Jakub Jirůtka
7 1 Jakub Jirůtka
Přehled parametrů v tabulce @TNASTAVENI@, které řídí stavy KOSu.
8 1 Jakub Jirůtka
9 1 Jakub Jirůtka
* *AKTSEM*: Aktuální semestr, ve kterém probíhá výuka a klasifikace.
10 1 Jakub Jirůtka
* *AKTSEM2*: Druhý „aktuální“ semestr. Na FIT/FEL používáno pro přechodové období v novém semestru, kdy je ještě možné zapisovat klasifikaci do předchozího semestru.
11 1 Jakub Jirůtka
* *PRISEM*: Semestr, do kterého se vypisují předměty.
12 1 Jakub Jirůtka
* *PRISEM2*: Druhý semestr, do kterého se vypisují předmět. Používá se pouze na FS.
13 1 Jakub Jirůtka
* *SEMPROROZ*: Semestr, pro který se tvoří rozvrh a probíhá do něj zápis. Používá ho (asi?) pouze timetable.
14 1 Jakub Jirůtka
* *ZROTEVST*: Datum otevření rozvrhu pro studenty. Na FIT/FEL iniciuje spuštění procesu pro postupné připouštění studentů do rozvrhu na základě jejich průměru.
15 1 Jakub Jirůtka
* *ROZUZAVST*: Datum ukončení zápisu do rozvrhu pro studenty.
16 1 Jakub Jirůtka
* *STAVZAP*: Stav zápisu (viz níže).
17 1 Jakub Jirůtka
18 1 Jakub Jirůtka
h3. Stavy zápisu (STAVZAP)
19 1 Jakub Jirůtka
20 2 Jakub Jirůtka
# Předběžná nabídka předmětů (bez kapacity). *[NP]*
21 2 Jakub Jirůtka
# Předběžný zápis předmětů (objednávka studenta). *[PZ]*
22 2 Jakub Jirůtka
# Vypisování předmětů (s kapacitou). *[VP]*
23 2 Jakub Jirůtka
# Závazný zápis předmětů. *[ZZ]*
24 2 Jakub Jirůtka
# Zápisy uzavřeny. *[ZU]*
25 1 Jakub Jirůtka
26 4 Jakub Jirůtka
Stav *NP* na FIT nepoužíváme, nemá na nic vliv. Dříve se používal k vymezení období, kdy katedry mohly vypsat pro nový semestr nabídku předmětů. Ukázalo se, že je to moc omezující, takže katedra teď může vypsat další předmět kdykoli, i do AKTSEM uprostřed semestru (například předmět s blokovou výukou).
27 1 Jakub Jirůtka
28 1 Jakub Jirůtka
h2. Harmonogram
29 1 Jakub Jirůtka
30 3 Jakub Jirůtka
h3. 1. Začátek semestru
31 1 Jakub Jirůtka
32 1 Jakub Jirůtka
_První den nového semestru._
33 1 Jakub Jirůtka
34 1 Jakub Jirůtka
* Studenti si ještě mohou sami měnit rozvrh a prostřednictvím STO i skladbu předmětů.
35 1 Jakub Jirůtka
* Vyučující ještě mohou klasifikovat předměty z minulého semestru.
36 1 Jakub Jirůtka
37 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*
38 1 Jakub Jirůtka
<pre>
39 1 Jakub Jirůtka
AKTSEM = kód aktuálního semestru
40 1 Jakub Jirůtka
AKTSEM2 = AKTSEM - 1
41 1 Jakub Jirůtka
</pre>
42 1 Jakub Jirůtka
43 3 Jakub Jirůtka
h3. 2. Uzavření klasifikace za minulý semestr
44 1 Jakub Jirůtka
45 1 Jakub Jirůtka
_Konec 1. týdne semestru (FIT)._
46 1 Jakub Jirůtka
47 1 Jakub Jirůtka
* Vyučující již nemohou klasifikovat předměty z minulého semestru.
48 1 Jakub Jirůtka
49 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
50 1 Jakub Jirůtka
<pre>
51 1 Jakub Jirůtka
AKTSEM2 = AKTSEM
52 1 Jakub Jirůtka
</pre>
53 1 Jakub Jirůtka
54 3 Jakub Jirůtka
h3. 3. Zamknutí rozvrhů
55 1 Jakub Jirůtka
56 1 Jakub Jirůtka
_Konec 2. týdne semestru._
57 1 Jakub Jirůtka
58 1 Jakub Jirůtka
* Studenti už si nemohou měnit rozvrh a skladbu předmětů, ani přes STO (vyjma odůvodněných případů).
59 1 Jakub Jirůtka
60 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
61 1 Jakub Jirůtka
<pre>
62 1 Jakub Jirůtka
ROZUZAVST -> datum
63 1 Jakub Jirůtka
</pre>
64 1 Jakub Jirůtka
65 3 Jakub Jirůtka
h3. 4. Vypisování nabídky předmětů pro příští semestr
66 1 Jakub Jirůtka
67 1 Jakub Jirůtka
_Týden před otevřením předběžných zápisů předmětů (FIT)._
68 1 Jakub Jirůtka
69 1 Jakub Jirůtka
* Katedry vypisují nabídku předmětů pro předběžné zápisy do příštího semestru.
70 1 Jakub Jirůtka
71 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
72 1 Jakub Jirůtka
<pre>
73 1 Jakub Jirůtka
PRISEM = AKTSEM + 1
74 1 Jakub Jirůtka
</pre>
75 1 Jakub Jirůtka
76 3 Jakub Jirůtka
h3. 5. Otevření předběžných zápisů předmětů
77 1 Jakub Jirůtka
78 1 Jakub Jirůtka
_Typicky kolem 6. týdne semestru (FIT)._
79 1 Jakub Jirůtka
80 1 Jakub Jirůtka
* Studenti si předběžně zapisují předměty pro příští semestr.
81 1 Jakub Jirůtka
* Předběžné zápisy slouží pro zjištění zájmu o předměty, na základě něhož se pak nastaví jejich kapacita.
82 1 Jakub Jirůtka
* Studenti, kteří si předmět zapsali už předběžně, pak mají v závazných zápisech přednost.
83 1 Jakub Jirůtka
84 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
85 1 Jakub Jirůtka
<pre>
86 1 Jakub Jirůtka
STAVZAP = PZ
87 1 Jakub Jirůtka
</pre>
88 1 Jakub Jirůtka
89 3 Jakub Jirůtka
h3. 6. Ukončení předběžných zápisů předmětů
90 1 Jakub Jirůtka
91 1 Jakub Jirůtka
_Typicky kolem 9. týdne semestru (FIT)._
92 1 Jakub Jirůtka
93 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
94 1 Jakub Jirůtka
<pre>
95 4 Jakub Jirůtka
STAVZAP = VP
96 1 Jakub Jirůtka
</pre>
97 1 Jakub Jirůtka
98 3 Jakub Jirůtka
h3. 7. Začátek zkouškového období
99 1 Jakub Jirůtka
100 1 Jakub Jirůtka
_Po 13. týdnu semestru._
101 1 Jakub Jirůtka
102 1 Jakub Jirůtka
* V KOSu se s tímto mezníkem nijak nepracuje.
103 1 Jakub Jirůtka
104 3 Jakub Jirůtka
h3. 8. Je připravený rozvrh pro příští semestr
105 1 Jakub Jirůtka
106 1 Jakub Jirůtka
_Typicky 1-2 týdny před závaznými zápisy předmětů._
107 1 Jakub Jirůtka
108 1 Jakub Jirůtka
* Rozvrháři kateder již připravili rozvrhy předmětů a alokace vyučujících pro příští semestr.
109 1 Jakub Jirůtka
* V timetable se zobrazuje rozvrh pro příští semestr.
110 1 Jakub Jirůtka
111 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
112 1 Jakub Jirůtka
<pre>
113 1 Jakub Jirůtka
SEMPROROZ = AKTSEM + 1
114 1 Jakub Jirůtka
</pre>
115 1 Jakub Jirůtka
116 3 Jakub Jirůtka
h3. 9. Začátek závazných zápisů předmětů a otevření rozvrhu
117 1 Jakub Jirůtka
118 1 Jakub Jirůtka
_Typicky ve 1/3 zkouškového období._
119 1 Jakub Jirůtka
120 1 Jakub Jirůtka
* Studenti se (postupně) vpouští do tvorby rozvrhu. Mají předem zapsané předměty z předběžného zápisu, které mohou případně zrušit. Mohou si zapisovat nové předměty, pakliže je v nich volná kapacita (studenti z předběžných zápisů mají přednost).
121 1 Jakub Jirůtka
* Ode dne vpuštění do rozvrhu běží časový limit (na FIT 8 dní), do kterého si student musí nechat schválit zápis předmětů na STO. Pokud to neudělá, je mu rozvrh smazán. Po schválení zápisu už nemůže samostatně měnit skladbu předmětů, ale ještě si může měnit rozvrh.
122 1 Jakub Jirůtka
* Na jiných fakultách mohou být fáze otevření závazných zápisů předmětů (parametr @STAVZAP@) a otevření rozvrhů (parametr @ZROTEVST@) oddělené!
123 1 Jakub Jirůtka
124 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
125 1 Jakub Jirůtka
<pre>
126 1 Jakub Jirůtka
STAVZAP = ZZ
127 1 Jakub Jirůtka
ZROTEVST = aktuální datum
128 1 Jakub Jirůtka
ROZUZAVST = datum konce 2. týdne příštího semestru
129 1 Jakub Jirůtka
</pre>
130 1 Jakub Jirůtka
131 3 Jakub Jirůtka
h3. 10. Konec semestru
132 1 Jakub Jirůtka
133 1 Jakub Jirůtka
_Oficiálně ke konci posledních úředních hodin aktuálního semestru (FIT)._
134 1 Jakub Jirůtka
135 1 Jakub Jirůtka
* Studenti musí mít schválený zápis do dalšího semestru, jinak jim studium ukončeno.
136 1 Jakub Jirůtka
* Studenti už si nemohou sami měnit skladbu zapsaných předmětů (pouze před STO), ale ještě si mohou sami měnit rozvrh.
137 1 Jakub Jirůtka
* Na FEL se parametry @STAVZAP@ někdy mění až v prvních pár dnech nového semestru!
138 1 Jakub Jirůtka
139 1 Jakub Jirůtka
*Parametry:*:
140 1 Jakub Jirůtka
<pre>
141 1 Jakub Jirůtka
STAVZAP = ZU
142 1 Jakub Jirůtka
</pre>