Main » History » Version 14

Jakub Jirůtka, 04/15/2012 02:12 PM
aktualizace stavu

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Hlavní stránka
2 1 Jakub Jirůtka
3 4 Jakub Jirůtka
h2. O projektu
4 2 Jakub Jirůtka
5 14 Jakub Jirůtka
KOSapi poskytuje *aplikační rozhraní* v podobě RESTful *webových služeb*, které zprostředkovává přístup k vybrané části dat v *KOSu*. Umožňuje a podporuje vznik školních i studentských aplikací, které pro svou činnost vyžadují online aplikační přístup k datům souvisejícím s výukou. Odstraňuje nutnost zpracovávání exportů, neustálou duplikaci všech dat a potíže s jejich udržováním. Staví na osvědčených konceptech webu jakožto distribuovaného prostředí vzájemně provázaných informací.
6 1 Jakub Jirůtka
7 14 Jakub Jirůtka
Zdrojem dat pro KOSapi jsou momentálně databázové exporty, ale už ne na dlouho. Památného dne 9. 3. 2012 jsme po více než 9 měsících složitých jednání konečně získali přístup k databázovým pohledům v KOSu. Aktuálně vyvíjená verze KOSapi-3.2 už pracuje přímo nad KOSem a v nejbližší době bude nasazena do zkušebního provozu. Stále se jedná pouze o přístup ke čtení, nicméně už tu svítá naděje pro získání přístupu i pro zápis.
8 8 Jakub Jirůtka
9 4 Jakub Jirůtka
Aktuálně jsou dostupné instance pro FEL(Fakulta elektrotechnická) a FIT(Fakulta informačních technologií), prakticky není problém spustit instance i pro další fakulty ČVUT. Provoz KOSapi technicky zajišťuje SVTI(Středisko vědecko-technických informací) FEL(Fakulta elektrotechnická), resp. IT oddělení FIT(Fakulta informačních technologií).
10 4 Jakub Jirůtka
11 4 Jakub Jirůtka
12 4 Jakub Jirůtka
h2. Co tu najdete?
13 4 Jakub Jirůtka
14 10 Jakub Jirůtka
Na tomto webu najdete *dokumentaci* KOSapi-3, *bug tracking* a přehled novinek. Dokumentace je pro obě fakulty společná, jednotlivé instance FEL a FIT se liší pouze doménou v URL a daty, která poskytují. Chcete-li zadat požadavek nebo reportovat chybu, přihlaste se prosím svým loginem do KOSu* - ověřování probíhá proti LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) serveru "Usermap":https://usermap.cvut.cz. Autorizace pro tento web a KOSapi jsou zcela nezávislé. Informace k autentizaci do webových služeb KOSapi najdete na stránce o [[Security|zabezpečení]].
15 1 Jakub Jirůtka
16 9 Jakub Jirůtka
*Heslo se přenáší přes šifrovaný kanál, nikdo k němu nemá přístup ani se neloguje. Pokud k tomu přesto nemáte důvěru, napište mi prosím na kosapi@feld.cvut.cz o založení lokálního účtu. 
17 1 Jakub Jirůtka
18 11 Jakub Jirůtka
*Dokumentaci předchozích verzí 1 a 2 naleznete* na "staré wiki":/old.  Tyto verze jsou na obou fakultách stále v provozu a podporované, ale už se nebudou dále vyvíjet. Aktuální verze je ale ještě plně nenahrazuje, neboť zatím postrádá zdroje týkající se rozvrhů a studentů. Pakliže tato data potřebujete, použijte KOSapi-2, příp. KOSapi-1.
19 1 Jakub Jirůtka
20 9 Jakub Jirůtka
21 4 Jakub Jirůtka
h2. Jak začít?
22 4 Jakub Jirůtka
23 10 Jakub Jirůtka
* Nejprve si pročtěte dokumentaci na této wiki. Pokud zde na některou otázku nenajdete odpověď, napište mi prosím "dotaz na podporu":/projects/kosapi/issues/new (předtím je nutné se přihlásit), příp. e-mail na kosapi@fel.cvut.cz. 
24 1 Jakub Jirůtka
* Na stránce [[Resources|RESTful zdroje]] najdete adresy jednotlivých zdrojů webové služby, podporované parametry, datové typy apod. Základní URI(Uniform Resource Identifier) KOSapi-3 pro FEL(Fakulta elektrotechnická) je https://kosapi.feld.cvut.cz/api/3/, pro FIT(Fakulta informačních technologií) https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/. Informace o autentizaci najdete na stránce o [[Security|zabezpečení]].
25 10 Jakub Jirůtka
* Přidejte si do své RSS čtečky Atom Feed "Novinky":/projects/kosapi/news.atom, abyste byli informováni o důležitých událostech a změnách v projektu. Vývojářům klientských aplikací _velmi_ doporučuji tento zdroj sledovat.
26 10 Jakub Jirůtka
* Pokud narazíte na chybu, napište prosím "chybový report":/projects/kosapi/issues/new (předtím je nutné se přihlásit). Berte ovšem na vědomí, že služba je teprve ve fázi alfa testování. Nereportujte proto chyby u funkcionalit, ke kterým je v dokumentaci napsáno, že ještě nejsou dokončené.
27 10 Jakub Jirůtka
* Máte-li nějaké požadavky, které KOSapi aktuálně nesplňuje, napište je také do "bug trackingu":/projects/kosapi/issues/new (fronta Požadavky).
28 4 Jakub Jirůtka
29 4 Jakub Jirůtka
30 11 Jakub Jirůtka
h2. Upozornění
31 11 Jakub Jirůtka
32 14 Jakub Jirůtka
KOSapi-3 je aktuálně ve stádiu alfa testování a rozsah dat je omezen pouze na podmnožinu, kterou lze získat z exportu Bílé knihy. Jakmile dojde k napojení na KOS, přibudou zbývající zdroje týkající se rozvrhů, zkoušek, informací o studentech atd.