Parallel » History » Version 2

Jakub Jirůtka, 07/12/2012 11:47 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Rozvrhová paralelka
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[Parallels#GET-parallelsid|/parallels/{id}]]
4 1 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:parallel
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
7 1 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor	|_(sortable). Český název	|_. Datový typ		|_. Omezení		|_. Popis			|
8 1 Jakub Jirůtka
| capacity			| kapacita			| integer		| 0–999			|				|
9 1 Jakub Jirůtka
| capacityOverfill		| překročení kapacity		| [[Permission]]	|			| je povoleno překročení kapacity paralelky? |
10 1 Jakub Jirůtka
| code				| kód (číslo)			| integer		| 0–99999		| v kombinaci s kódem předmětu a semestru jednoznačně identifikuje paralelku |
11 1 Jakub Jirůtka
| course			| předmět			| ➞[[Course]]		| NN(NotNull)		|				|
12 1 Jakub Jirůtka
| parallelType			| typ paralelky			| [[ParallelType]]	| NN(NotNull)		|				|
13 1 Jakub Jirůtka
| enrollment			| povolení zápisu		| [[Permission]]	| 			| je povolený zápis studentů na paralelku?	|
14 1 Jakub Jirůtka
| note				| poznámka			| string ML(Multilang)	| ≤ 35 zn.		| v KOSu vedené jako jméno paralelky, ale na FEL se používá jen na doplňující poznámky, na FIT vůbec |
15 1 Jakub Jirůtka
| occupied			| počet obsazených míst		| integer		| 0–9999		| kolik studentů je na paralelce zapsáno	|
16 1 Jakub Jirůtka
| semester			| semestr			| ➞[[Semester]]		| NN(NotNull)		|				|
17 1 Jakub Jirůtka
| teachers/teacher		| vyučující			| ( ➞[[Teacher]]* )	| 0–4			| na paralelce mohou být napsaní maximálně 4 vyučující!	|
18 1 Jakub Jirůtka
| timetableSlot			| rozvrhový lístek		| [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]]*	|		| rozvrhový lístek reprezentuje konkr. okýnko v rozvrhu, tj. kdy a kde probíhá výuka; mezi paralelkami a lístky je vztah 1:N	|
19 1 Jakub Jirůtka
20 1 Jakub Jirůtka
21 1 Jakub Jirůtka
h2. TimetableSlot
22 1 Jakub Jirůtka
23 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
24 1 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor	|_(sortable). Český název	|_. Datový typ		|_. Omezení		|_. Popis				|
25 1 Jakub Jirůtka
| day				| den				| integer		| 1–7			| pořadové číslo dne v týdnu (1–7)	|
26 1 Jakub Jirůtka
| parity			| parita opakování		| [[Parity]]		|			| sudý/lichý/oba týdny 			|
27 2 Jakub Jirůtka
| room				| místnost			| ➞[[Room]]		|			|					|
28 1 Jakub Jirůtka
29 1 Jakub Jirůtka
TODO