Parallel » History » Version 5

Jakub Jirůtka, 03/30/2017 01:22 AM
Doplněny chybějící elementy duration a firstHour

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Rozvrhová paralelka
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[Parallels#GET-parallelsid|/parallels/{id}]]
4 1 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:parallel
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
7 5 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor |_(sortable). Český název  |_. Datový typ   |_. Omezení   |_. Popis      |
8 5 Jakub Jirůtka
| capacity     | kapacita     | integer    | 0–999     |        |
9 5 Jakub Jirůtka
| capacityOverfill   | překročení kapacity    | [[Permission]]  |      | je povoleno překročení kapacity paralelky? |
10 5 Jakub Jirůtka
| code       | kód (číslo)      | integer    | 0–99999    | v kombinaci s kódem předmětu, semestru (a příp. typem paralelky) _byl měl_ jednoznačně identifikovat paralelku |
11 5 Jakub Jirůtka
| course      | předmět      | ➞[[Course]]    | NN(NotNull)    |        |
12 5 Jakub Jirůtka
| parallelType     | typ paralelky     | [[ParallelType]] | NN(NotNull)    |        |
13 5 Jakub Jirůtka
| enrollment      | povolení zápisu    | [[Permission]]  |      | je povolený zápis studentů na paralelku? |
14 5 Jakub Jirůtka
| note       | poznámka     | string ML(Multilang) | ≤ 35 zn.   | v KOSu vedené jako jméno paralelky, ale na FEL se používá jen na doplňující poznámky, na FIT vůbec |
15 5 Jakub Jirůtka
| occupied     | počet obsazených míst   | integer    | 0–9999    | kolik studentů je na paralelce zapsáno  |
16 5 Jakub Jirůtka
| semester     | semestr      | ➞[[Semester]]   | NN(NotNull)    |        |
17 5 Jakub Jirůtka
| teachers/teacher   | vyučující     | ( ➞[[Teacher]]* ) | 0–4      | na paralelce mohou být napsaní maximálně 4 vyučující! |
18 5 Jakub Jirůtka
| timetableSlot     | rozvrhový lístek   | [[Parallel#TimetableSlot|TimetableSlot]]* |    | rozvrhový lístek reprezentuje konkr. okýnko v rozvrhu, tj. kdy a kde probíhá výuka; mezi paralelkami a lístky je vztah 1:N  |
19 1 Jakub Jirůtka
20 1 Jakub Jirůtka
21 1 Jakub Jirůtka
h2. TimetableSlot
22 1 Jakub Jirůtka
23 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
24 5 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor |_(sortable). Český název  |_. Datový typ   |_. Omezení   |_. Popis        |
25 5 Jakub Jirůtka
| day        | den        | integer    | 1–7      | pořadové číslo dne v týdnu (1–7) |
26 5 Jakub Jirůtka
| duration     | délka trvání   | integer    | integer      | počet vyučovacích hodin |
27 5 Jakub Jirůtka
| firstHour     | začátek (hodina) | integer    | integer      | vyučovací hodina |
28 5 Jakub Jirůtka
| parity      | parita opakování   | [[Parity]]    |      | sudý/lichý/oba týdny     |
29 5 Jakub Jirůtka
| room       | místnost     | ➞[[Room]]   |      |          |
30 1 Jakub Jirůtka
31 1 Jakub Jirůtka
TODO