Plans » History » Version 2

Jakub Jirůtka, 04/21/2012 08:50 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Plány do budoucna
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Na této stránce naleznete stručný seznam plánovaných změn a nových funkcí do KOSapi. Napadne-li vás něco, co v tomto seznamu ještě není, určitě napište požadavek do "úkolů":/projects/kosapi/issues/new.
4 1 Jakub Jirůtka
5 2 Jakub Jirůtka
* -Napojení KOSapi-3.2 na databázi KOS.- √
6 1 Jakub Jirůtka
* Dodělání RESTful zdrojů pro data okolo rozvrhů, studentů, zkoušek atp. 
7 1 Jakub Jirůtka
** _Určitá podmnožina už je ve verzi 1 a 2, ale jelikož návrh vychází ze zkresleného rz.xml, tak se pro KOSapi-3 musí celé předělat._
8 1 Jakub Jirůtka
* Implementace speciální podpory pro výukové kalendáře/rozvrhy, která by umožňovala do KOSapi zapisovat pravidelné (státní svátky) i mimořádné přesuny výuky. Dále sloučení rozvrhů z více fakult (a snad i ÚTVS), aby student i vyučující ve svém rozvrhu viděl předměty z „cizích“ fakult. Od začátku počítám s implicitní podporou „blokové výuky“ (tzv. kalendářní rozvrh). 
9 1 Jakub Jirůtka
** _Cílem je, aby generované výukové kalendáře odpovídaly skutečnému stavu._
10 1 Jakub Jirůtka
** _Podpora pro blokovou výuku se v KOSu na ČVUT bude údajně zavádět letos, na AMU už ji pár let mají. Jedná se o možnost rozvrhování výuky nejen podle rigidního 14denního rámce, ale také na konkrétní datum a čas v semestru. Na FIT už je velmi potřeba._
11 1 Jakub Jirůtka
* Definování právového modelu, nasazení OAuth autentizace a vyřešení autorizace na úrovni jednotlivých zdrojů.
12 1 Jakub Jirůtka
** _Nezbytný předpoklad pro poskytnutí zdrojů i k neveřejným datům (např. známky studentů)._
13 1 Jakub Jirůtka
* Začala svítat reálná naděje, že bychom mohli v dohledné době získat i _read-write_ přístup do KOSu, který bychom pro několik systémů (např. Edux, IS ČVUT) velmi potřebovali. To znamená implementaci zdrojů pro zápis v KOSapi.
14 1 Jakub Jirůtka
* Návrh a referenční implementace (v Javě) klientské knihovny pro KOSapi, která ještě zjednoduší/zrychlí vývoj aplikací nad KOSapi. Dále poskytne vzorový příklad jak správně pracovat s RESTful službami (většina lidí to ještě neumí). Studenti pak v rámci SP/BP mohou implementovat knihovny pro další jazyky.
15 1 Jakub Jirůtka
** _Jedná se v podstatě o fasádu nad RESTful službou pro konkrétní impl. jazyk, k velkým RESTful službám se standardně poskytují._