Plans » History » Version 2

« Previous - Version 2/4 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 04/21/2012 08:50 PM


Plány do budoucna

Na této stránce naleznete stručný seznam plánovaných změn a nových funkcí do KOSapi. Napadne-li vás něco, co v tomto seznamu ještě není, určitě napište požadavek do úkolů.

 • Napojení KOSapi-3.2 na databázi KOS.
 • Dodělání RESTful zdrojů pro data okolo rozvrhů, studentů, zkoušek atp.
  • Určitá podmnožina už je ve verzi 1 a 2, ale jelikož návrh vychází ze zkresleného rz.xml, tak se pro KOSapi-3 musí celé předělat.
 • Implementace speciální podpory pro výukové kalendáře/rozvrhy, která by umožňovala do KOSapi zapisovat pravidelné (státní svátky) i mimořádné přesuny výuky. Dále sloučení rozvrhů z více fakult (a snad i ÚTVS), aby student i vyučující ve svém rozvrhu viděl předměty z „cizích“ fakult. Od začátku počítám s implicitní podporou „blokové výuky“ (tzv. kalendářní rozvrh).
  • Cílem je, aby generované výukové kalendáře odpovídaly skutečnému stavu.
  • Podpora pro blokovou výuku se v KOSu na ČVUT bude údajně zavádět letos, na AMU už ji pár let mají. Jedná se o možnost rozvrhování výuky nejen podle rigidního 14denního rámce, ale také na konkrétní datum a čas v semestru. Na FIT už je velmi potřeba.
 • Definování právového modelu, nasazení OAuth autentizace a vyřešení autorizace na úrovni jednotlivých zdrojů.
  • Nezbytný předpoklad pro poskytnutí zdrojů i k neveřejným datům (např. známky studentů).
 • Začala svítat reálná naděje, že bychom mohli v dohledné době získat i read-write přístup do KOSu, který bychom pro několik systémů (např. Edux, IS ČVUT) velmi potřebovali. To znamená implementaci zdrojů pro zápis v KOSapi.
 • Návrh a referenční implementace (v Javě) klientské knihovny pro KOSapi, která ještě zjednoduší/zrychlí vývoj aplikací nad KOSapi. Dále poskytne vzorový příklad jak správně pracovat s RESTful službami (většina lidí to ještě neumí). Studenti pak v rámci SP/BP mohou implementovat knihovny pro další jazyky.
  • Jedná se v podstatě o fasádu nad RESTful službou pro konkrétní impl. jazyk, k velkým RESTful službám se standardně poskytují.

Also available in: PDF HTML TXT