Plans » History » Version 4

Jakub Jirůtka, 02/26/2014 09:26 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Plány do budoucna
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Na této stránce naleznete stručný seznam plánovaných změn a nových funkcí do KOSapi. Napadne-li vás něco, co v tomto seznamu ještě není, určitě napište požadavek do "úkolů":/projects/kosapi/issues/new.
4 1 Jakub Jirůtka
5 2 Jakub Jirůtka
* -Napojení KOSapi-3.2 na databázi KOS.- √
6 3 Jakub Jirůtka
* -Dodělání RESTful zdrojů pro data okolo rozvrhů, studentů, zkoušek atp.- √
7 3 Jakub Jirůtka
** -_Určitá podmnožina už je ve verzi 1 a 2, ale jelikož návrh vychází ze zkresleného rz.xml, tak se pro KOSapi-3 musí celé předělat._-
8 3 Jakub Jirůtka
* -Implementace speciální podpory pro výukové kalendáře/rozvrhy, která by umožňovala do KOSapi zapisovat pravidelné (státní svátky) i mimořádné přesuny výuky. Dále sloučení rozvrhů z více fakult (a snad i ÚTVS), aby student i vyučující ve svém rozvrhu viděl předměty z „cizích“ fakult. Od začátku počítám s implicitní podporou „blokové výuky“ (tzv. kalendářní rozvrh).- 
9 3 Jakub Jirůtka
** -_Cílem je, aby generované výukové kalendáře odpovídaly skutečnému stavu._-
10 3 Jakub Jirůtka
** -_Podpora pro blokovou výuku se v KOSu na ČVUT bude údajně zavádět letos, na AMU už ji pár let mají. Jedná se o možnost rozvrhování výuky nejen podle rigidního 14denního rámce, ale také na konkrétní datum a čas v semestru. Na FIT už je velmi potřeba._-
11 3 Jakub Jirůtka
** _Na toto již vzniká samostatná služba._
12 3 Jakub Jirůtka
* Definování právového modelu, -nasazení OAuth autentizace- (hotovo) a vyřešení autorizace na úrovni jednotlivých zdrojů.
13 1 Jakub Jirůtka
** _Nezbytný předpoklad pro poskytnutí zdrojů i k neveřejným datům (např. známky studentů)._
14 4 Jakub Jirůtka
* -Začala svítat reálná naděje, že bychom mohli v dohledné době získat i _read-write_ přístup do KOSu, který bychom pro několik systémů (např. Edux, IS ČVUT) velmi potřebovali. To znamená implementaci zdrojů pro zápis v KOSapi.-
15 4 Jakub Jirůtka
** Zatím implementovány zápis pro závěrečné práce.
16 4 Jakub Jirůtka
* Kompletní přepsání KOSapi (už zase…)
17 4 Jakub Jirůtka
** Inu, chybami se člověk učí. Postupem času se začalo ukazovat, že některá návrhová rozhodnutí, která jsem při vývoji KOSapi přijal, nebyla úplně šťastná (např. použití XML/Atom, JSR paskvilů JAX-RS, JAXB, …) a nejlepší by bylo to celé napsat úplně jinak.
18 1 Jakub Jirůtka
* Návrh a referenční implementace (v Javě) klientské knihovny pro KOSapi, která ještě zjednoduší/zrychlí vývoj aplikací nad KOSapi. Dále poskytne vzorový příklad jak správně pracovat s RESTful službami (většina lidí to ještě neumí). Studenti pak v rámci SP/BP mohou implementovat knihovny pro další jazyky.
19 1 Jakub Jirůtka
** _Jedná se v podstatě o fasádu nad RESTful službou pro konkrétní impl. jazyk, k velkým RESTful službám se standardně poskytují._