Query » Historie

# Aktualizováno Autor Komentář
11 2013-04-21 16:05 Jakub Jirůtka opraveny názvy paremtrů pro stránkování Komentovat
10 2011-11-17 22:34 Jakub Jirůtka absolutní URL nahrazeny relativními Komentovat
9 2011-08-31 15:49 Jakub Jirůtka kosmetické úpravy Komentovat
8 2011-08-31 15:37 Jakub Jirůtka přestrukturalizován a upraven odstavec týkající se gramatiky a sémantiky, přidány odkaz na GitHub Komentovat
7 2011-08-25 01:43 Jakub Jirůtka přestrukturizováno; význam RSQL změněn na RESTful Service Query Language Komentovat
6 2011-08-23 20:08 Jakub Jirůtka přidán stručný popis implementace Komentovat
5 2011-08-23 03:23 Jakub Jirůtka přidán odstavec „Dereference“ vazeb (aka JOIN) Komentovat
4 2011-08-18 13:19 Jakub Jirůtka upravena gramatika a příklady - uvozovkování argumentů už je nepovinné Komentovat
3 2011-08-16 21:30 Jakub Jirůtka odstraněn alternativní zápis logických operátorů & a | - v URL přeci & nelze použít, jak se mi to tam vůbec dostalo? Komentovat
2 2011-08-15 21:25 Jakub Jirůtka doplněny odstavce předdefinované dotazy a příklady Komentovat
1 2011-08-15 16:36 Jakub Jirůtka první návrh, nutno ještě doplnit Komentovat
(1-11/11)