ThesesReviews » History » Version 4

Version 3 (Jakub Jirůtka, 04/21/2015 03:48 PM) → Version 4/7 (Jakub Jirůtka, 04/21/2015 06:08 PM)

h1. Posudky závěrečných prací

{{>toc}}

h2. GET /thesesReviews

Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/
* *Typ zdroje:* Atom Feed
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#limit|limit]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]], [[URLParameters#offset|offset]], [[URLParameters#orderBy|orderBy]], [[URLParameters#query|query]]

h2. GET /thesesReviews/{id}

Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}
* *Typ zdroje:* Atom Entry
* *Typ obsahu:* [[ThesisReview]]
* *Formáty:* [[atom]], [[xml]]
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku
* *Parametry:* [[URLParameters#fields|fields]], [[URLParameters#lang|lang]], [[URLParameters#locEnums|locEnums]], [[URLParameters#multilang|multilang]]

h2. GET /thesesReviews/{id}/file

Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
* *Formáty:* application/pdf application/octet-stream
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku

h2. PUT /thesesReviews/{id}/file

Nahraje PDF soubor s posudkem.

* *URI:* {{base_url}}/api/3/thesesReviews/{id}/file
* *Formáty:* application/pdf
* *Proměnné:* @{id}@ id posudku