ThesesReviews » History » Version 3

« Previous - Version 3/7 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 04/21/2015 03:48 PM


Posudky závěrečných prací

GET /thesesReviews

Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.

GET /thesesReviews/{id}

Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.

GET /thesesReviews/{id}/file

Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/thesesReviews/{id}/file
  • Formáty: application/octet-stream
  • Proměnné: {id} id posudku

Also available in: PDF HTML TXT