ThesisReview » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 04/21/2015 03:39 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Posudek závěrečné práce
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[Theses#GET-thesesReviewsid|/thesesReviews/{id}]]
4 1 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:thesisReview
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
7 1 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor	|_(sortable). Český název	|_. Datový typ		|_. Omezení			|_. Popis			|
8 1 Jakub Jirůtka
| thesis					| závěrečná práce			| ➞[[Thesis]]		| NN(NotNull)		| |
9 1 Jakub Jirůtka
| author					| autor posudku				| ➞[[Teacher]] 		| NN(NotNull)		| |
10 1 Jakub Jirůtka
| proposedGrade				| návrh klasifikace			| string 			|					| Známka na stupnici A-F |