ThesisReview » History » Version 1

Version 1/3 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 04/21/2015 03:39 PM


Posudek závěrečné práce

Klíčový zdroj: /thesesReviews/{id}
XSI typ: kos:thesisReview

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
thesis závěrečná práce Thesis NN
author autor posudku Teacher NN
proposedGrade návrh klasifikace string Známka na stupnici A-F

Also available in: PDF HTML TXT