URLParameters » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 06/25/2011 11:25 PM
seznam všech obecných URL parametrů

1 1 Jakub Jirůtka
h1. URL parametry
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Seznam všech obecných URL parametrů používaných v KOSapi. Tyto parametry se zapisují do URL jako "query string":http://en.wikipedia.org/wiki/Query_string.
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
h2. fields
7 1 Jakub Jirůtka
8 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Filtrace vypisovaných elementů.
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* XPartial výraz
11 1 Jakub Jirůtka
12 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
13 1 Jakub Jirůtka
14 1 Jakub Jirůtka
15 1 Jakub Jirůtka
h2. lang
16 1 Jakub Jirůtka
17 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Jazyk obsahu, přepíše hodnotu zadanou HTTP hlavičkou _Accept-Language_. 
18 1 Jakub Jirůtka
19 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* cs|en
20 1 Jakub Jirůtka
21 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* všude
22 1 Jakub Jirůtka
23 1 Jakub Jirůtka
24 1 Jakub Jirůtka
h2. locEnums
25 1 Jakub Jirůtka
26 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Mají se lokalizovat výčtové typy, nebo použít výčtový název?
27 1 Jakub Jirůtka
28 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* true|false
29 1 Jakub Jirůtka
30 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
31 1 Jakub Jirůtka
32 1 Jakub Jirůtka
33 1 Jakub Jirůtka
h2. maxResults
34 1 Jakub Jirůtka
35 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Maximální počet požadovaných záznamů, neboli po kolika záznamech se má stránkovat.
36 1 Jakub Jirůtka
37 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* 1 - 2147483647
38 1 Jakub Jirůtka
39 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
40 1 Jakub Jirůtka
41 1 Jakub Jirůtka
42 1 Jakub Jirůtka
h2. multilang
43 1 Jakub Jirůtka
44 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Mají se vypsat názvy ve všech jazycích, nebo jen v zadaném?
45 1 Jakub Jirůtka
46 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* true|false
47 1 Jakub Jirůtka
48 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
49 1 Jakub Jirůtka
50 1 Jakub Jirůtka
51 1 Jakub Jirůtka
h2. orderBy
52 1 Jakub Jirůtka
53 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Název atributu, podle kterého se mají záznamy seřadit. Atributy jsou elementy uvnitř _<atom:content>_.
54 1 Jakub Jirůtka
55 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* validní název atributu
56 1 Jakub Jirůtka
57 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
58 1 Jakub Jirůtka
59 1 Jakub Jirůtka
60 1 Jakub Jirůtka
h2. query
61 1 Jakub Jirůtka
62 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Vyhledá záznamy odpovídající zadanému RSQL výrazu.
63 1 Jakub Jirůtka
64 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* RSQL výraz
65 1 Jakub Jirůtka
66 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
67 1 Jakub Jirůtka
68 1 Jakub Jirůtka
69 1 Jakub Jirůtka
h2. startIndex
70 1 Jakub Jirůtka
71 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Index prvního požadovaného záznamu (číslované od nuly) pro stránkování.
72 1 Jakub Jirůtka
73 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* 1 - 2147483647
74 1 Jakub Jirůtka
75 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed