URLParameters » History » Version 3

Jakub Jirůtka, 08/15/2011 04:46 PM
opraven odkaz na RSQL

1 1 Jakub Jirůtka
h1. URL parametry
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Seznam všech obecných URL parametrů používaných v KOSapi. Tyto parametry se zapisují do URL jako "query string":http://en.wikipedia.org/wiki/Query_string.
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
h2. fields
7 1 Jakub Jirůtka
8 2 Jakub Jirůtka
*Popis:* Filtrace vypisovaných elementů pomocí [[XPartial]].
9 1 Jakub Jirůtka
10 2 Jakub Jirůtka
*Vstup:* [[XPartial]] výraz
11 1 Jakub Jirůtka
12 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
13 1 Jakub Jirůtka
14 1 Jakub Jirůtka
15 1 Jakub Jirůtka
h2. lang
16 1 Jakub Jirůtka
17 2 Jakub Jirůtka
*Popis:* Jazyk obsahu, přepíše hodnotu zadanou HTTP(Hypertext Transfer Protocol) hlavičkou Accept-Language.
18 1 Jakub Jirůtka
19 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* cs|en
20 1 Jakub Jirůtka
21 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* všude
22 1 Jakub Jirůtka
23 1 Jakub Jirůtka
24 1 Jakub Jirůtka
h2. locEnums
25 1 Jakub Jirůtka
26 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Mají se lokalizovat výčtové typy, nebo použít výčtový název?
27 1 Jakub Jirůtka
28 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* true|false
29 1 Jakub Jirůtka
30 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
31 1 Jakub Jirůtka
32 1 Jakub Jirůtka
33 1 Jakub Jirůtka
h2. maxResults
34 1 Jakub Jirůtka
35 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Maximální počet požadovaných záznamů, neboli po kolika záznamech se má stránkovat.
36 1 Jakub Jirůtka
37 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* 1 - 2147483647
38 1 Jakub Jirůtka
39 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
40 1 Jakub Jirůtka
41 1 Jakub Jirůtka
42 1 Jakub Jirůtka
h2. multilang
43 1 Jakub Jirůtka
44 2 Jakub Jirůtka
*Popis:* Mají se vypsat multijazyčné názvy ve všech jazycích, nebo jen v zadaném (pomocí HTTP(Hypertext Transfer Protocol) hlavičky Accept-Language nebo parametru [[URLParameters#lang|lang]])?
45 1 Jakub Jirůtka
46 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* true|false
47 1 Jakub Jirůtka
48 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
49 1 Jakub Jirůtka
50 1 Jakub Jirůtka
51 1 Jakub Jirůtka
h2. orderBy
52 1 Jakub Jirůtka
53 2 Jakub Jirůtka
*Popis:* Název atributu, podle kterého se mají záznamy seřadit. Atributy jsou elementy uvnitř <atom:content>.
54 1 Jakub Jirůtka
55 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* validní název atributu
56 1 Jakub Jirůtka
57 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
58 1 Jakub Jirůtka
59 1 Jakub Jirůtka
60 1 Jakub Jirůtka
h2. query
61 1 Jakub Jirůtka
62 3 Jakub Jirůtka
*Popis:* Vyhledá záznamy odpovídající zadanému [[Query#RSQL|RSQL]] výrazu.
63 1 Jakub Jirůtka
64 3 Jakub Jirůtka
*Vstup:* RSQL(RESTful Resource Query Language) výraz
65 1 Jakub Jirůtka
66 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
67 1 Jakub Jirůtka
68 1 Jakub Jirůtka
69 1 Jakub Jirůtka
h2. startIndex
70 1 Jakub Jirůtka
71 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Index prvního požadovaného záznamu (číslované od nuly) pro stránkování.
72 1 Jakub Jirůtka
73 2 Jakub Jirůtka
*Vstup:* 0 - 2147483647
74 1 Jakub Jirůtka
75 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed