URLParameters » History » Version 4

Jakub Jirůtka, 07/10/2012 03:46 PM
aktualizace pro v3.2

1 1 Jakub Jirůtka
h1. URL parametry
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
Seznam všech obecných URL parametrů používaných v KOSapi. Tyto parametry se zapisují do URL jako "query string":http://en.wikipedia.org/wiki/Query_string.
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
h2. fields
7 1 Jakub Jirůtka
8 2 Jakub Jirůtka
*Popis:* Filtrace vypisovaných elementů pomocí [[XPartial]].
9 1 Jakub Jirůtka
10 2 Jakub Jirůtka
*Vstup:* [[XPartial]] výraz
11 1 Jakub Jirůtka
12 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
13 1 Jakub Jirůtka
14 1 Jakub Jirůtka
15 1 Jakub Jirůtka
h2. lang
16 1 Jakub Jirůtka
17 2 Jakub Jirůtka
*Popis:* Jazyk obsahu, přepíše hodnotu zadanou HTTP(Hypertext Transfer Protocol) hlavičkou Accept-Language.
18 1 Jakub Jirůtka
19 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* cs|en
20 1 Jakub Jirůtka
21 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* všude
22 1 Jakub Jirůtka
23 1 Jakub Jirůtka
24 4 Jakub Jirůtka
h2. limit
25 1 Jakub Jirůtka
26 4 Jakub Jirůtka
*Popis:* Maximální počet požadovaných záznamů, neboli po kolika záznamech se má stránkovat (v předchozí verzi _maxResults_).
27 1 Jakub Jirůtka
28 4 Jakub Jirůtka
*Vstup:* 1 - 2147483647
29 1 Jakub Jirůtka
30 4 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
31 1 Jakub Jirůtka
32 1 Jakub Jirůtka
33 4 Jakub Jirůtka
h2. locEnums
34 1 Jakub Jirůtka
35 4 Jakub Jirůtka
*Popis:* Mají se lokalizovat výčtové typy, nebo použít výčtový název?
36 1 Jakub Jirůtka
37 4 Jakub Jirůtka
*Vstup:* true|false
38 1 Jakub Jirůtka
39 4 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
40 1 Jakub Jirůtka
41 1 Jakub Jirůtka
42 1 Jakub Jirůtka
h2. multilang
43 1 Jakub Jirůtka
44 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Mají se vypsat multijazyčné názvy ve všech jazycích, nebo jen v zadaném (pomocí HTTP(Hypertext Transfer Protocol) hlavičky Accept-Language nebo parametru [[URLParameters#lang|lang]])?
45 1 Jakub Jirůtka
46 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* true|false
47 1 Jakub Jirůtka
48 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed, Atom Entry
49 1 Jakub Jirůtka
50 1 Jakub Jirůtka
51 4 Jakub Jirůtka
h2. offset
52 4 Jakub Jirůtka
53 4 Jakub Jirůtka
*Popis:* Index prvního požadovaného záznamu (číslované od nuly) pro stránkování (v předchozí verzi _startIndex_).
54 4 Jakub Jirůtka
55 4 Jakub Jirůtka
*Vstup:* 0 - 2147483647
56 4 Jakub Jirůtka
57 4 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
58 4 Jakub Jirůtka
59 4 Jakub Jirůtka
60 1 Jakub Jirůtka
h2. orderBy
61 2 Jakub Jirůtka
62 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Název atributu, podle kterého se mají záznamy seřadit. Atributy jsou elementy uvnitř <atom:content>.
63 1 Jakub Jirůtka
64 1 Jakub Jirůtka
*Vstup:* validní název atributu
65 1 Jakub Jirůtka
66 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
67 3 Jakub Jirůtka
68 1 Jakub Jirůtka
69 1 Jakub Jirůtka
h2. query
70 1 Jakub Jirůtka
71 1 Jakub Jirůtka
*Popis:* Vyhledá záznamy odpovídající zadanému [[Query#RSQL|RSQL]] výrazu.
72 1 Jakub Jirůtka
73 3 Jakub Jirůtka
*Vstup:* RSQL(RESTful Resource Query Language) výraz
74 1 Jakub Jirůtka
75 1 Jakub Jirůtka
*Působnost:* Atom Feed
76 1 Jakub Jirůtka
77 1 Jakub Jirůtka
78 4 Jakub Jirůtka
h2. sem
79 1 Jakub Jirůtka
80 4 Jakub Jirůtka
*Popis:* Vyhledá záznamy platné pro dané semestry. V některých zdrojích má širší význam, který je poté explicitně uveden v dokumentaci příslušného zdroje.
81 1 Jakub Jirůtka
82 4 Jakub Jirůtka
*Vstup:* [[SemesterFilter]]
83 1 Jakub Jirůtka
84 4 Jakub Jirůtka
*Působnost:* _není globálním parametrem_