Vyhledávání

Pro vyhledávání je zde použito jazyka RSQL, který vyvinul Jakub Jirutka. Dokumentaci k RSQL a příklady lze najít na wiki projektu kosapi. Viz, https://kosapi.fit.cvut.cz/projects/kosapi/wiki/Query#RSQL

Also available in: PDF HTML TXT