Branch » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 08/12/2011 04:29 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Studijní obor
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[Branches#GET-branchescode|/branches/{code}]]
4 1 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:branche
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
|_. Identifikátor	|_. Český název				|_. Datový typ			|_. Omezení						|_. Popis								|
7 1 Jakub Jirůtka
| abbrev			| zkratka					| string				| ≤ 20 zn.						|										|
8 1 Jakub Jirůtka
| code				| kód						| string				| ≤ 8 zn.						| unikátní identifikátor oboru			|
9 1 Jakub Jirůtka
| department		| katedra					| ➞[[Unit]]				| 								| katedra, která obor vypsala			|
10 1 Jakub Jirůtka
| description		| charakteristika			| string ML(Multilang)	| 								|										|
11 1 Jakub Jirůtka
| diplomaName		| oficiální název			| string ML(Multilang)	| ≤ 100 zn.						| název oboru pro tisk na diplom		|
12 1 Jakub Jirůtka
| guarantor			| garant					| ➞[[Person]]			|								|										|
13 1 Jakub Jirůtka
| name				| název						| string ML(Multilang)	| ≤ 100 zn.						|										|
14 1 Jakub Jirůtka
| openForAdmission	| otevřený pro přijímačky	| boolean				| 								| @true@ pokud se má obor nabízet v přijímacím řízení|