Branch » History » Version 1

Version 1/5 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/12/2011 04:29 PM


Studijní obor

Klíčový zdroj: /branches/{code}
XSI typ: kos:branche

Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
abbrev zkratka string ≤ 20 zn.
code kód string ≤ 8 zn. unikátní identifikátor oboru
department katedra Unit katedra, která obor vypsala
description charakteristika string ML
diplomaName oficiální název string ML ≤ 100 zn. název oboru pro tisk na diplom
guarantor garant Person
name název string ML ≤ 100 zn.
openForAdmission otevřený pro přijímačky boolean true pokud se má obor nabízet v přijímacím řízení

Also available in: PDF HTML TXT