Branch » History » Version 5

Jakub Jirůtka, 04/08/2013 06:28 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Studijní obor
2 1 Jakub Jirůtka
3 5 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[Branches#GET-branchesid|/branches/{id}]]
4 3 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:branch
5 1 Jakub Jirůtka
6 2 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
7 2 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor	|_(sortable). Český název				|_. Datový typ			|_. Omezení						|_. Popis								|
8 1 Jakub Jirůtka
| abbrev			| zkratka					| string				| ≤ 20 zn.						|										|
9 3 Jakub Jirůtka
| capacity			| kapacita					| integer				| 1–9999						| kapacita oboru (počet studentů)		|
10 4 Jakub Jirůtka
| code				| kód						| string				| ≤ 8 zn.						| identifikátor oboru *(není unikátní!)*			|
11 1 Jakub Jirůtka
| description		| charakteristika			| string ML(Multilang)	| 								|										|
12 1 Jakub Jirůtka
| diplomaName		| oficiální název			| string ML(Multilang)	| ≤ 100 zn.						| název oboru pro tisk na diplom		|
13 3 Jakub Jirůtka
| division			| středisko					| ➞[[Division]]			| 								| středisko, které obor vypsalo			|
14 1 Jakub Jirůtka
| guarantor			| garant					| ➞[[Person]]			|								|										|
15 1 Jakub Jirůtka
| name				| název						| string ML(Multilang)	| ≤ 100 zn.						|										|
16 1 Jakub Jirůtka
| openForAdmission	| otevřený pro přijímačky	| boolean				| 								| @true@ pokud se má obor nabízet v přijímacím řízení|