Changelog » History » Version 2

Jakub Jirůtka, 03/29/2013 09:21 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Přehled změn
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
h2. 2013-03-25
4 1 Jakub Jirůtka
5 1 Jakub Jirůtka
* do [[Programme]] přidán atribut _faculty_
6 1 Jakub Jirůtka
* do [[Course]] přidán atribut _programmeType_
7 1 Jakub Jirůtka
* do [[StudyPlan]] přidán atribut _individual_
8 2 Jakub Jirůtka
* do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut @_id@)