Changelog » History » Version 2

« Previous - Version 2/19 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 03/29/2013 09:21 PM


Přehled změn

2013-03-25

  • do Programme přidán atribut faculty
  • do Course přidán atribut programmeType
  • do StudyPlan přidán atribut individual
  • do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut _id)

Also available in: PDF HTML TXT