Changelog » History » Version 3

« Previous - Version 3/19 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 04/08/2013 06:30 PM


Přehled změn

2013-03-25

  • do Programme přidán atribut faculty
  • do Course přidán atribut programmeType
  • do StudyPlan přidán atribut individual
  • do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut _id)

2013-04-08

Also available in: PDF HTML TXT