Changelog » History » Version 4

« Previous - Version 4/19 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 04/09/2013 05:36 PM


Přehled změn

2013-03-25

  • do Programme přidán atribut faculty
  • do Course přidán atribut programmeType
  • do StudyPlan přidán atribut individual
  • do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut _id)

2013-04-08

2013-04-09

  • do Exam přidán atribut termType odlišující zkouškový a zápočtový termín

Also available in: PDF HTML TXT