Permission » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 08/12/2011 07:55 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Povolení
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
|_. Identifikátor		|_. Český název				|_. Anglický název	|
4 1 Jakub Jirůtka
| ALLOWED			| povoleno					| Allowed			|
5 1 Jakub Jirůtka
| DENIED			| zakázáno					| Denied			|
6 1 Jakub Jirůtka
| UNDEFINED		| nedefinovaný				| Undefined			|