Permission » History » Version 1

Version 1/2 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/12/2011 07:55 PM


Povolení

Identifikátor Český název Anglický název
ALLOWED povoleno Allowed
DENIED zakázáno Denied
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT