Season » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 08/12/2011 08:04 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Období semestru
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
|_. Identifikátor		|_. Český název				|_. Anglický název	|_. Zkratka v KOSu	|
4 1 Jakub Jirůtka
| WINTER			| zimní						| Winter			| Z					|
5 1 Jakub Jirůtka
| SUMMER			| letní						| Summer			| L					|
6 1 Jakub Jirůtka
| BOTH				| oba						| Both				| Z,L				|
7 1 Jakub Jirůtka
| UNDEFINED		| neurčena					| Undefined			| 					|