Období semestru

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
WINTER zimní Winter Z
SUMMER letní Summer L
BOTH oba Both Z,L
UNDEFINED neurčena Undefined

Also available in: PDF HTML TXT