Season » History » Version 1

Version 1/2 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/12/2011 08:04 PM


Období semestru

Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
WINTER zimní Winter Z
SUMMER letní Summer L
BOTH oba Both Z,L
UNDEFINED neurčena Undefined

Also available in: PDF HTML TXT