Season » History » Version 2

Jakub Jirůtka, 04/22/2012 12:52 PM
přidáno sortable_table

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Období semestru
2 1 Jakub Jirůtka
3 2 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
4 2 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor	|_(sortable). Český název	|_(sortable). Anglický název	|_(sortable). Zkratka v KOSu	|
5 1 Jakub Jirůtka
| WINTER			| zimní						| Winter			| Z					|
6 1 Jakub Jirůtka
| SUMMER			| letní						| Summer			| L					|
7 1 Jakub Jirůtka
| BOTH				| oba						| Both				| Z,L				|
8 1 Jakub Jirůtka
| UNDEFINED		| neurčena					| Undefined			| 					|