StudyPlan » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 08/12/2011 06:50 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Studijní plán
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[StudyPlans#GET-StudyPlansCode|/studyPlans/{code}]]
4 1 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:studyPlan
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
|_. Identifikátor			|_. Český název				|_. Datový typ			|_. Omezení				|_. Popis									|
7 1 Jakub Jirůtka
| approvalDate				| datum schválení			| date					| 						| 											|
8 1 Jakub Jirůtka
| approved					| schválený					| boolean				| 						| @true@ pokud je studijní plán schválený	|
9 1 Jakub Jirůtka
| branche					| studijní obor				| ➞[[Branche]]			| 						| studijní obor, pro který je plán určen	|
10 1 Jakub Jirůtka
| code						| kód						| string				| NN(Not Null), UQ(Unique), ≤ 20 zn. | unikátní kód plánu			|
11 1 Jakub Jirůtka
| creditsMinLimit			| minimální počet kreditů	| integer				| ≤ 999					| minimální počet kreditů pro splnění plánu	|
12 1 Jakub Jirůtka
| department				| katedra					| ➞[[Unit]]				| 						| odpovědná katedra							|
13 1 Jakub Jirůtka
| name						| název						| string ML(Multilang)	| NN(Not Null) ^cs^, ≤ 100 zn. |											|
14 1 Jakub Jirůtka
| note						| poznámka					| string				| ≤ 2 000 zn. 			|											|
15 1 Jakub Jirůtka
| studyForm					| forma studia				| [[StudyForm]]			| 			 			|											|
16 1 Jakub Jirůtka
| programme					| studijní program			| ➞[[Programme]]		| 			 			| studijní program, pro který je plán určen	|