StudyPlan » History » Version 1

Version 1/5 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/12/2011 06:50 PM


Studijní plán

Klíčový zdroj: /studyPlans/{code}
XSI typ: kos:studyPlan

Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
approvalDate datum schválení date
approved schválený boolean true pokud je studijní plán schválený
branche studijní obor Branche studijní obor, pro který je plán určen
code kód string NN, UQ, ≤ 20 zn. unikátní kód plánu
creditsMinLimit minimální počet kreditů integer ≤ 999 minimální počet kreditů pro splnění plánu
department katedra Unit odpovědná katedra
name název string ML NN cs, ≤ 100 zn.
note poznámka string ≤ 2 000 zn.
studyForm forma studia StudyForm
programme studijní program Programme studijní program, pro který je plán určen

Also available in: PDF HTML TXT