Teacher » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 08/12/2011 07:02 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Vyučující
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[Teachers#GET-TeachersId|/teachers/{id}]]
4 1 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:teacher
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
|_. Identifikátor			|_. Český název				|_. Datový typ			|_. Omezení				|_. Popis									|
7 1 Jakub Jirůtka
| email						| e-mail					| string				| ≤ 50 zn.				| 											|
8 1 Jakub Jirůtka
| extern					| externista				| boolean				| 						| @true@ pokud je externista				|
9 1 Jakub Jirůtka
| firstName					| křestní jméno				| string				| ≤ 24 zn.				| 											|
10 1 Jakub Jirůtka
| lastName					| příjmení					| string				| ≤ 35 zn.				| 											|
11 1 Jakub Jirůtka
| orgUnit					| organizační jednotka		| ➞[[Unit]]				| 						| 											|
12 1 Jakub Jirůtka
| personalNumber			| osobní číslo				| string				| ≤ 20 zn.				| 											|
13 1 Jakub Jirůtka
| phone						| telefonní číslo			| string				| ≤ 50 zn.				| 											|
14 1 Jakub Jirůtka
| stageName					| umělecké jméno			| string				| ≤ 100 zn.				| 											|
15 1 Jakub Jirůtka
| supervisionPhDStudents	| může školit doktorandy	| [[Permission]]		| 						| příznak určující, zda vyučující může školit doktorandy	|
16 1 Jakub Jirůtka
| titlesPost				| vědecký titul				| string				| ≤ 20 zn.				| 											|
17 1 Jakub Jirůtka
| titlesPre					| akademický titul			| string				| ≤ 35 zn.				| 											|