Teacher » History » Version 1

Version 1/4 - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 08/12/2011 07:02 PM


Vyučující

Klíčový zdroj: /teachers/{id}
XSI typ: kos:teacher

Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
email e-mail string ≤ 50 zn.
extern externista boolean true pokud je externista
firstName křestní jméno string ≤ 24 zn.
lastName příjmení string ≤ 35 zn.
orgUnit organizační jednotka Unit
personalNumber osobní číslo string ≤ 20 zn.
phone telefonní číslo string ≤ 50 zn.
stageName umělecké jméno string ≤ 100 zn.
supervisionPhDStudents může školit doktorandy Permission příznak určující, zda vyučující může školit doktorandy
titlesPost vědecký titul string ≤ 20 zn.
titlesPre akademický titul string ≤ 35 zn.

Also available in: PDF HTML TXT