Teacher » History » Version 2

« Previous - Version 2/4 (diff) - Next » - Current version
Jakub Jirůtka, 04/22/2012 12:41 PM
přidáno sortable_table


Vyučující

Klíčový zdroj: /teachers/{id}
XSI typ: kos:teacher

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
email e-mail string ≤ 50 zn.
extern externista boolean true pokud je externista
firstName křestní jméno string ≤ 24 zn.
lastName příjmení string ≤ 35 zn.
orgUnit organizační jednotka Unit
personalNumber osobní číslo string ≤ 20 zn.
phone telefonní číslo string ≤ 50 zn.
stageName umělecké jméno string ≤ 100 zn.
supervisionPhDStudents může školit doktorandy Permission příznak určující, zda vyučující může školit doktorandy
titlesPost vědecký titul string ≤ 20 zn.
titlesPre akademický titul string ≤ 35 zn.

Also available in: PDF HTML TXT