Teacher » History » Version 3

Jakub Jirůtka, 07/12/2012 10:45 PM

1 3 Jakub Jirůtka
h1. Osoba
2 1 Jakub Jirůtka
3 3 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* TODO
4 3 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:person
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
7 3 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor		|_(sortable). Český název		|_. Datový typ		|_. Omezení		|_. Popis								|
8 3 Jakub Jirůtka
| firstName					| křestní jméno				| string 			| ≤ 24 zn.				| 										|
9 3 Jakub Jirůtka
| lastName					| příjemní					| string			| ≤ 35 zn.				| 										|
10 3 Jakub Jirůtka
| personalNumber			| osobní číslo				| string			| ≤ 20 zn.				|										|
11 3 Jakub Jirůtka
| roles/student				| studentské role			| ( ➞[[Student]]* )	| ≥ 0					| jinak řečeno studia osoby				|
12 3 Jakub Jirůtka
| roles/teacher				| učitelské role			| ( ➞[[Teacher]] )	| ≤ 1					|										|
13 3 Jakub Jirůtka
| titlesPost				| tituly před jménem		| string			| ≤ 35 zn.				| 										|
14 3 Jakub Jirůtka
| titlesPre					| tituly za jménem			| string			| ≤ 20 zn.	 			| 										|
15 3 Jakub Jirůtka
| username					| uživatelské jméno			| string			| ≤ 8 zn.				|										|