Teacher » History » Version 4

Jakub Jirůtka, 07/12/2012 11:09 PM
aktualizace pro v3.2

1 4 Jakub Jirůtka
h1. Vyučující
2 1 Jakub Jirůtka
3 4 Jakub Jirůtka
*Klíčový zdroj:* [[Teachers#GET-teachersusernameOrId|/teachers/{usernameOrId}]]
4 4 Jakub Jirůtka
*XSI typ:* kos:teacher
5 1 Jakub Jirůtka
6 1 Jakub Jirůtka
{{sortable_table}}
7 4 Jakub Jirůtka
|_(sortable). Identifikátor			|_(sortable). Český název				|_. Datový typ			|_. Omezení				|_. Popis									|
8 4 Jakub Jirůtka
| division					| středisko					| ➞[[Division]]			| 						| středisko (typicky katedra), pod které vyučující spadá	|
9 4 Jakub Jirůtka
| email						| e-mail					| string				| ≤ 50 zn.				| 											|
10 4 Jakub Jirůtka
| extern					| externista				| boolean				| 						| @true@ pokud je externista				|
11 4 Jakub Jirůtka
| firstName					| křestní jméno				| string				| ≤ 24 zn.				| 											|
12 4 Jakub Jirůtka
| lastName					| příjmení					| string				| ≤ 35 zn.				| 											|
13 4 Jakub Jirůtka
| personalNumber			| osobní číslo				| string				| ≤ 20 zn.				| 											|
14 4 Jakub Jirůtka
| phone						| telefonní číslo/a			| string				| ≤ 50 zn.				| v KOSu se nijak nevaliduje!				|
15 4 Jakub Jirůtka
| stageName					| umělecké jméno			| string				| ≤ 100 zn.				| 											|
16 4 Jakub Jirůtka
| supervisionPhDStudents	| může školit doktorandy	| [[Permission]]		| 						| @ALLOWED@, pokud vyučující může školit doktorandy	|
17 4 Jakub Jirůtka
| titlesPost				| vědecký titul				| string				| ≤ 20 zn.				| 											|
18 4 Jakub Jirůtka
| titlesPre					| akademický titul			| string				| ≤ 35 zn.				| 											|
19 4 Jakub Jirůtka
| username					| uživatelské jméno			| string				| ≤ 8 zn.				|											|