TeacherRole » History » Version 1

Jakub Jirůtka, 08/15/2011 04:03 PM

1 1 Jakub Jirůtka
h1. Role vyučujícího
2 1 Jakub Jirůtka
3 1 Jakub Jirůtka
|_. Identifikátor	|_. Český název		|_. Anglický název	|
4 1 Jakub Jirůtka
| EDITOR			| editor		| Editor			|
5 1 Jakub Jirůtka
| EXAMINER		| zkoušející		| Examiner		|
6 1 Jakub Jirůtka
| GUARANTOR		| garant			| Guarantor		|
7 1 Jakub Jirůtka
| INSTRUCTOR		| cvičící			| Instructor		|
8 1 Jakub Jirůtka
| LECTURER			| přednášející	| Lecturer		|
9 1 Jakub Jirůtka
10 1 Jakub Jirůtka
Role _editor_ zmocňuje daného vyučujícího editovat informace o předmětu. Na FEL a FIT by _garant_ předmětu měl mít vždy i tuto roli.