Role vyučujícího

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název
EDITOR editor Editor
EXAMINER zkoušející Examiner
GUARANTOR garant Guarantor
INSTRUCTOR cvičící Instructor
LECTURER přednášející Lecturer

Role editor zmocňuje daného vyučujícího editovat informace o předmětu. Na FEL a FIT by garant předmětu měl mít vždy i tuto roli.

Also available in: PDF HTML TXT